Αθανάσιος Κατσής, Γεώργιος Δ. Σιδερίδης, Αναστάσιος Εμβαλωτής