Δημήτρης Κουρέτας, Νίκος Γκουτζουρέλας, Φώτης Τέκος