Δημήτριος Τυμπής, Ελευθέριος Πετράκης, Σπυρίδων Κοντελές