Δημητρακόπουλος Ευθύμιος

  1. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Γ' Έκδοση
    Συλλογικό έργο
  2. Απλά και σύνθετα βούτυρα
    Συλλογικό έργο
  3. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Δ' Έκδοση
    Συλλογικό έργο