Δημητριάδης Σωτήριος

  1. Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων
    Συλλογικό έργο