Διακομιχάλης Μιχαήλ, Κελετζής Συμεών, Μανδήλας Αθανάσιος