Εικόνα από Εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

Εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

ISBN: 9786185304492
Στην τέταρτη έκδοσή του το παρόν βιβλίο, πέραν της επέκτασης και επικαιροποίησης της παρουσίασης των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα για τους λόγους της ιλιγγιώδους ανάπτυξης των μεγεθών τους, για το ρόλο τους στις οικονομικές εξελίξεις, για τη συμβολή τους στην εξέλιξη και διαχείριση της παγκόσμιας ρευστότητας και τη συμμετοχή τους στις χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο εξετάζει τα παράγωγα τόσο ως εργαλεία αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων όσο και ως επενδυτικά χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής μόχλευσης.
Μετά από μια αναφορά στα μεγέθη των παραγώγων, στις εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό χώρο και στη συμβολή των παραγώγων σ' αυτές, παρουσιάζονται και αναλύονται, με τη χρήση πολλών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, όλες οι κατηγορίες των παραγώγων. Εξετάζονται τα δικαιώματα προαίρεσης (option contracts), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts), οι ανταλλαγές (swaps), τα προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts), εξειδικευμένα παράγωγα (caps, floors, collars, FRAs, κ.ο.κ.), καθώς και τα πιστωτικά παράγωγα (credit derivatives), με ιδιαίτερη αναφορά στις ανταλλαγές αθέτησης (credit default swaps - CDS), στα collateralized debt obligations (CDOs) και σε έννοιες όπως πιστωτικό γεγονός (credit event) και ασφάλιστρο κινδύνου (credit spread). Επιπλέον, εξετάζονται θέματα σχετιζόμενα με τη λειτουργία των παραγώγων, όπως οι προθεσμιακές τιμές συναλλάγματος, τα προθεσμιακά επιτόκια και οι ανοιχτές πωλήσεις.
Το βιβλίο αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για τους απασχολούμενους στο χρηματοπιστωτικό χώρο τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων, κ.ο.κ.). Παράλληλα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε ιδιώτες, που επιθυμούν να αποκτήσουν άμεση, σφαιρική και λειτουργική γνώση των παραγώγων. Τέλος αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές σχετικών μαθημάτων. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185304492
Εκδότης Σταμούλης
Σελίδες 516
Έτος έκδοσης 2018