Εικόνα από Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ISBN: 9786185131821
Προσφέρει μια βαθμιαία προσέγγιση για την κατανόηση και προετοιμασία Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια βαθμιαία προσέγγιση για την κατανόηση και προετοιμασία Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ- ΔΠΧΠ).

Σε όλη την έκταση του βιβλίου χρησιμοποιούνται πρακτικές περιπτώσεις —κάποιες από τις οποίες αποτελούν πραγματικά αποσπάσματα— και γίνεται συνεχής αναφορά στις συγκεκριμένες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, το τελευταίο κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο σε ασκήσεις, μεταφράζει όλα τα ζητήματα που διαχειρίζεται το βιβλίο σε πράξη.

Τέλος, το βιβλίο είναι οργανωμένο σε κεφάλαια που μπορούν να συνδυαστούν για να σχηματίσουν διαφορετικές αυτόνομες ενότητες, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα σύμφωνα με το επίπεδο μάθησης που επιδιώκεται.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185131821
Εκδότης ROSILI
Έτος έκδοσης Δεκέμβριος 2022
Σελίδες 352