Εικόνα από Εσωτερικός Έλεγχος (για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς)

Εσωτερικός Έλεγχος (για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς)

ISBN: 9786185131326
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θεωρητικά άλλά κυρίως εφαρμοσμένα θέματα εσωτερικού ελέγχου και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές, διοικητικά στελέχη και ερευνητές.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θεωρητικά άλλά κυρίως εφαρμοσμένα θέματα εσωτερικού ελέγχου και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές, διοικητικά στελέχη και ερευνητές.

Μετά το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο και τα  πρότυπα ελέγχου ακολουθούν 120 παραδείγματα, ερωτήματα κατανόησης, ποδείγματα και μελέτες περίπτωσης και για τα 17 κεφάλαια. Επίσης, παρουσιάζονται εφαρμοσμένα θέματα που σχετίζονται με όλα τα αντικείμενα που απασχολούν τα σύγχρονα τμήματα εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, καλύπτονται θέματα που αφορούν:

 • Τα πρότυπα επαγγελματικής εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου
 • Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και δικλείδες ασφαλείας
 • Τη μεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου
 • Τους συναλλακτικούς κύκλους:
  • Προμηθειών και λογαριασμών πληρωτέων
  • Διαχείρισης αποθεμάτων
  • Διαχείρισης διαθεσίμων
  • Διαχείρισης παγίων στοιχείων
  • Πληροφορικής
  • Πωλήσεων και λογαριασμών εισπρακτέων
  • Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Ερωτηματολόγια και εξειδικευμένα προγράμματα ελέγχων
 • Υποδείγματα αναφοράς έκθεσης εσωτερικού ελέγχου

Όλα τα στοιχεία που αναλύονται, παρουσιάζονται και μέσω εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης μελέτης περίπτωσης εσωτερικού ελέγχου που βασίζεται σε πραγματικά ευρήματα, κείμενα έκθεσης εσωτερικού ελέγχου, πιθανούς κινδύνους, επιπτώσεις, σχόλια της διοίκησης της επιχείρησης και συμπεράσματα ελέγχου τα οποία και έχουν ενσωματωθεί στο βιβλίο.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185131326
Εκδότης Rosili
Έτος έκδοσης 2017
Εξώφυλλο Μαλακό