Θεοδόσιος Β. Παλάσκας, Δημήτρης Κ. Χριστόπουλος, Γιώργος Η. Οικονομάκης