Καρλ Μαρξ

  1. Το κομμουνιστικό μανιφέστο
    Συλλογικό έργο