Κώστας Δικαίος, Αθανάσιος Καρμπέρης, Νικόλαος Πολύζος