Κ. Γιαννίκας

  1. Ο Νέος Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών
    Συλλογικό έργο