Μάνατζμεντ Κινδύνου για τράπεζες και επιχειρήσεις

Μάνατζμεντ Κινδύνου για τράπεζες και επιχειρήσεις

Συγγραφέας: SIMON ASHBY
ISBN: 9786185131869
Στόχος του βιβλίου είναι η κατανόηση των βασικών συνιστωσών του αποτελεσματικού μάνατζμεντ κινδύνου τόσο από τους φοιτητές, όσο και από τους επαγγελματίες κινδύνου.
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Οι διάφορες απειλές για τις λειτουργίες ενός οργανισμού, όπως απάτες, τεχνικά προβλήματα, κακώς σχεδιασμένα προϊόντα κ.α., μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές ζημιές και απώλειες. Στόχος του βιβλίου «Μάνατζμεντ Κινδύνου για Τράπεζες και Επιχειρήσεις» είναι η κατανόηση των βασικών συνιστωσών του αποτελεσματικού μάνατζμεντ κινδύνου τόσο από τους φοιτητές, όσο και από τους επαγγελματίες κινδύνου, περιγράφοντας τον τρόπο εφαρμογής ενός υγιούς Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνου, το οποίο ενσωματώνεται στις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτει τα κυριότερα εργαλεία λειτουργικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της κατηγοριοποίησης και της αυτοαξιολόγησης κινδύνου, καθώς και εργαλεία ελέγχου και ανάλυσης σεναρίων, ενώ διερευνά τη σημασία της ανάληψης και της ανοχής λειτουργικού κινδύνου.
Χρησιμοποιώντας μελέτες περιπτώσεων για σημαντικά γεγονότα λειτουργικού κινδύνου για την απεικόνιση κάθε έννοιας, το βιβλίο καταδεικνύει την αξία της ύπαρξης ενός Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνου και πώς αυτό συνδυάζεται με άλλους τύπους διαχείρισης κινδύνου. Υπάρχει επίσης καθοδήγηση σχετικά με τη ρυθμιστική αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου και τη σημασία της κουλτούρας κινδύνου.

Συνοπτικά, ο αναγνώστης με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του βιβλίου θα είναι σε θέση να εκτελεί τις βασικές ενέργειες στο μάνατζμεντ κινδύνου και να βελτιώσει τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185131869
Εκδότης ROSILI
Έτος έκδοσης 9/2023
Σελίδες 320