Νικήτας Νιάρχος, Νικόλαος Ηρειώτης, Χρήστος Αλεξάκης