Νικόλαος Αβούρης, Κυριάκος Σγάρμπας, Μιχαήλ Κούκιας, Βασίλης Παλιούρας