Εικόνα από ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συγγραφέας: Περάκης Ευάγγελος
ISBN: 9789606543654
Ο νέος νόμος 4738/2020 για την αφερεγγυότητα, όπως ισχύει μετά τον ν. 4818/2021
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η 4η έκδοση του βιβλίου Πτωχευτικό Δίκαιο» κατέστη αναγκαία, ενόψει του ότι ο  Ν 4738/2020 (Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίες και άλλες διατάξεις»), τον οποίον ο συγγραφέας για λόγους που εξηγούνται στο βιβλίο επιλέγει να αποκαλεί Κώδικα Αφερεγγυότητας» (ΚΑφ»), όπως ισχύει μετά τον Ν 4818/2021, τροποποίησε σε μεγάλη έκταση το ελληνικό δίκαιο των συλλογικών διαδικασιών. Πρόκειται για πολλές ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές.

Το εγχειρίδιο αναλύει όλες τις νέες ρυθμίσεις σχετικά με:

 

  • Την πτώχευση
  • Τη διαδικασία εξυγίανσης
  • Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
  • Την απαλλαγή
  • Τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου
  • Τους διαχειριστές αφερεγγυότητας
  • Τα εξωπτωχευτικά μέτρα μη εξυπηρετούμενων δανείων
  • Τους ευάλωτους οφειλέτες (προστασία κύριας κατοικίας)
  • Το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο

 

Το έργο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον νομικό της πράξης και πολύτιμο βοήθημα για τον φοιτητή.