Εικόνα από Empowerment for Teens

Empowerment for Teens

Συγγραφέας: Vitoratos Maria
ISBN: 9786185318475
A Quide to Helping Young Adults Prepare for Their Future
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

How different would your life be today if you had career guidance and support when you were in high school? By taking the focus off grades and shining a light on our youth’s hidden gifts, passions, and inspirations, we can motivate and spark a generation of confident leaders who will achieve limitless success. "Empowerment for Teens: A Quide to Helping Young Adults Prepare for Their Future" is a creative step-by-step guidebook for counselors, teachers, parents, and bold and audacious educators who wish to empower our society’s most precious renewable resource: our children, teenagers, and young adults. Written by Maria Vitoratos, a life coach, teacher, and mentor with over ten years of experience specializing in teen empowerment, "Empowerment for Teens "outlines the steps needed for young people to live a productive and meaningful life by anchoring their uniqueness and ridding themselves of an unhealthy mindset and negative self-talk. By helping them uncover their core values and encouraging open and growth-minded conversation about their future, "Empowerment for Teens" will show you how to uplift, encourage, and energize the teenagers under your care, restoring confidence in their infinite potential, and making teen empowerment an achievable reality in modern society. Empowerment starts with asking, "What can I do for the world?" Let’s teach our children to answer, "Anything I can dream up!"