Εικόνα από MATLAB για επιστήμονες και μηχανικούς

MATLAB για επιστήμονες και μηχανικούς

ISBN: 9789604188796
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Εισαγωγή στις Πράξεις με το Matlab, Πολυώνυμα – Πίνακες – Γραμμικά Συστήματα, Πράξεις με Ανώτερα Μαθηματικά, Μετασχηματισμοί & Σειρές, Γραφικές Παραστάσεις, Συστήματα Ελέγχου, Ευστάθεια Συστημάτων, Μοντέλα Μεταβλητών Κατάστασης, PID Ελεγκτές και Βέλτιστος Έλεγχος, Σχεδίαση και Προσομοίωση Συστημάτων στο Simulink, Επεξεργασία Σήματος, Επεξεργασία Εικόνας, Ασαφής Λογική και Νευρωνικά Δίκτυα, Γενετικοί Αλγόριθμοι στο Matlab, Εφαρμογή Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου - Ανάστροφο Εκκρεμές, Απαντήσεις Επιλεγμένων Ασκήσεων