Εικόνα από Macroeconomics για μαθητές λυκείου

Macroeconomics για μαθητές λυκείου

Συγγραφέας: Νότης Αριστείδης
ISBN: 9786185439149
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το εγχειρίδιο "Macroeconomics για μαθητές λυκείου" δεν είναι ένα ακόμα βοήθημα. Απευθύνεται σε μαθητές που δεν αρκούνται να αποστηθίζουν αλλά επιθυμούν να κατανοήσουν βαθύτερα το αντικείμενο της Μακροοικονομικής επιστήμης, καθώς και σε καθηγητές που διδάσκουν την οικονομική επιστήμη δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια. Η καινοτομία του συγκεκριμένου βιβλίου έγκειται στο ότι στις 250 σελίδες του, οργανώνει την μελέτη της Μακροοικονομίας γιατί εμπεριέχει: - 30 υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις που έχουν ταξινομηθεί ανά κατηγορία. - 30 πρωτότυπα τεστ στο ύφος των πανελλαδικών εξετάσεων που έχουν ταξινομηθεί ανά βαθμό δυσκολίας. - 150 ερωτήσεις της μορφής Σωστό ή Λάθος - 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - 60 πρωτότυπες ασκήσεις ΑΕΠ, ανεργίας, πληθωρισμού, άμεσων και έμμεσων φόρων, δασμών, αλλά και συνδυαστικές ασκήσεις Μίκρο και Μακροοικονομίας. - 15 ασκήσεις που έχουν τεθεί σε εξετάσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο. - Ανάλυση της θεωρίας προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Ελληνικού Λυκείου (Γενικού & Επαγγελματικού) αλλά και του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate). - 42 χρήσιμους ορισμούς συγκεντρωμένους στο τέλος του βιβλίου. - Περίληψη της ύλης στο τέλος κάθε κεφαλαίου.