10 coaches απαντούν: Τι σημαίνει Ηγέτης εν έτει 2019;

 

Στο ξεκίνημα ενός νέου έτους, ζητήσαμε από 10 coaches να μας πουν τι, τελικά, σημαίνει Ηγέτης εν έτει 2019 και ποιος ο ρόλος του.

Νίκος Φραγκιάς, Interventionist, Master Coach

Ο Ηγέτης είναι αυτός που έχει την ικανότητα να επικοινωνεί το όραμα του με τέτοιο τρόπο ώστε οι άνθρωποι να τον ακολουθούν πρόθυμα, εθελοντικά και με πάθος, διότι τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό. Αυτή δεν είναι πάντα μια ευχάριστη διαδικασία, ούτε γεμάτη συναίσθημα και κατανόηση. Ο Ηγέτης εκπαιδεύει στρατηγούς, δεν εκπαιδεύει στρατιώτες. Δημιουργεί τις συνθήκες ώστε τα άτομα να πειραματίζονται, να αποτυγχάνουν και να μαθαίνουν μέσα από την ανατροφοδότηση, να αναπτύσσονται, να ωριμάζουν, και, τελικά, να έχουν την απόλυτη ικανότητα και πίστη ότι λειτουργούν ομαλά και χωρίς την παρουσία του.

Στο 2019, όπου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, όπου το μεγαλύτερο μέρος των υπαλλήλων (ανεξαρτήτως ιεραρχίας) στις εταιρίες έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην Ηγεσία και νιώθει ότι δεν αναγνωρίζεται η αξία της ανθρώπινης διάστασης, της αφοσίωσης και της σκληρής δουλειάς, ο Ηγέτης ξέρει να μιλήσει τη γλώσσα τους. Ξέρει πότε να είναι προκλητικός και να απαιτεί, πότε να είναι συνταξιδιώτης και να ακούει. Ο άνθρωπος που βλέπει μπροστά, που έχει όραμα, χρειάζεται να έχει τις ικανότητες εκείνες και τα ψυχικά αποθέματα να πάρει δύσκολες αποφάσεις και να υποδυθεί σκληρούς, συμπεριφορικά, ρόλους για να ακολουθήσουν εκείνοι που δεν μπορούν να δουν τόσο μακριά.


Χριστόφορος Καρράς, Certified Performance Coach & Coach Trainer

Οι νέοι, της αρχής της οικονομικής κρίσης, ανδρώθηκαν ηγετικά σε μια εποχή δύσκολη, ενώ οι ήδη εβρισκόμενοι σε διοικητικές θέσεις και στο επιχειρείν, μεταλλάχθηκαν και απέκτησαν νέα εξελιγμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και νέες συμπεριφορές, σε σχέση με τους Ηγέτες προηγούμενων δεκαετιών.

Αυτήν την εμπειρία και ποιοτική αλλαγή φέρει ο Ηγέτης του 2019 σαν παρακαταθήκη και πλεονέκτημα. Σημαντικό στοιχείο που αποτελεί καινοτομία στην Ηγετική σκέψη, πέραν των ηγετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, είναι η αναζήτηση του στελέχους για το «τι στυλ Ηγέτης θέλω να είμαι». Το βλέπουμε και εντός της Coaching διαδικασίας πως ο Ηγέτης έχει κατανοήσει πως θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο και προμελετημένο Ηγετικό στυλ, όχι όμως παγιωμένο για κάθε περίπτωση όπως το ηγετικό μοντέλο του παρελθόντος, αλλά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ομάδας και των συνθηκών.

Εντός του Coaching πλαισίου, το προηγούμενο ερώτημα εξελίσσεται στο «τι στυλ Ηγεσίας θα ασκήσω κάθε φορά». Έτσι, ο Ηγέτης του 2019, κατανοώντας εις βάθος την μορφή Ηγεσίας που πρέπει να εφαρμόσει κάθε φορά, γίνεται ολοένα και αποτελεσματικότερος.


Νίκη Ανάντι Κουλούρη, Leadership and Creativity Coach

Καθώς ζούμε σε ένα κόσμο σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, ο ηγέτης του 2019 είναι αυτός που βλέπει τον εαυτό του ως μέρος του συνόλου. Γνωρίζει, κατανοεί, πως η σκέψη του, ο τρόπος που επεξεργάζεται τις πληροφορίες από το εξωτερικό του περιβάλλον και η δράση του, επηρεάζει τον εαυτό του, τα μέλη της ομάδας του, τον οργανισμό, την κοινωνία. 

Καθημερινά, κάνει το καλύτερο που μπορεί για να γνωρίζει τον εαυτό του. Συνδέεται με τις εγγενείς αρετές του ανθρώπου και επιδεικνύει σοφία και συμπόνια. Δημιουργεί νόημα και σκοπό με ηθική και αρχές. Φροντίζει για το καλό όλων (υπαλλήλων, πελατών, μετόχων του οργανισμού, της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας) και για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

Εμπνέει, προσαρμόζεται, είναι καταλύτης αλλαγών, δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο όπου αναδύεται η συμμετοχή, η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η καινοτομία.


Τόνια Τσιρογιάννη, Personal & Business Coach

Η εργασία ήταν κάποτε θέμα μυών, μετά θέμα μυαλού, πλέον είναι θέμα καρδιάς. Ηγέτης θα είναι αυτός που θα μπορεί να αναλάβει την ευθύνη, να ανακαλύψει τη δυναμική του κάθε ατόμου και να την αναπτύξει. Είμαστε όλοι άνθρωποι, έτσι και ο Ηγέτης του 2019 θα φέρνει πλέον όλες τις πλευρές της προσωπικότητάς του, με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα. Θα επιβραβεύει τους άλλους και θα αφιερώνει χρόνο για να διακριθεί η ομάδα του και όχι ο ίδιος. Θα συμβάλλει χωρίς να κρίνει. Θα θέτει όρια μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Σκοπός του νέου Ηγέτη αποτελεί η δημιουργία της κουλτούρας του ανήκειν, της διαφορετικότητας και της ευγνωμοσύνης. Κύριο χαρακτηριστικό του η ενεργητική ακρόαση και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που θα δημιουργεί. Αυτού του είδους τους Ηγέτες έχει ανάγκη η κοινωνία μας και για αυτό επιλέγονται.


Ιρις Μπαλόγλου, Executive Coach, Mentor & Marketing Consultant

Η ηγεσία πάντα ασχολείτο με το εμπνέει και να καθοδηγεί ένα σύνολο ανθρώπων προς ένα συγκεκριμένο στόχο. Οι συνθήκες του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος άλλαξαν μέσα στα χρόνια και δημιούργησαν το προφίλ του σύγχρονου ηγέτη που είναι υποστηρικτής και όχι αυθεντία. Προσαρμόζεται στις ανάγκες της ομάδας και όχι η ομάδα σε αυτόν.

Είναι αυθεντικός, γνήσιος, ενημερωμένος και προσιτός, είναι πάντα έτοιμος να δώσει την γνώση του στην ομάδα του και να μοιραστεί αρμοδιότητες. Να αναπτύξει τις δεξιότητες των στελεχών μέσα από διαρκή εκπαίδευση και εφαρμογή του coaching, ώστε και αυτοί με την σειρά τους να γίνουν ηγέτες - coaches της δικής τους ομάδας. Γνωρίζει ότι η θητεία του είναι μια πρόσκαιρη πλοήγηση. Ηγείται με όραμα, ποιότητες, αξίες, ευελιξία και agility.

Ο ηγέτης του 2019 τολμά και εφαρμόζει κουλτούρα coaching στην επιχείρηση του γιατί έχει πάντα σαν στόχο την ανάπτυξη και ευημερία των στελεχών και της εταιρίας του.


Βαλεντίνα Κόρδη, High Performance & Mindset Coach

Ηγέτης εν έτει 2019 σημαίνει εκείνος που τα έργα του ακολουθούν τα λεγόμενά του. Εκείνος ο οποίος κάνει τη φράση «όλοι μαζί να σηκώσουμε τα μανίκια», πράξη, καθώς συμβάλλει ενεργά στην ομάδα για την επίτευξη των στόχων της. Ο ηγέτης της εποχής μας είναι εκείνος, ο οποίος δεν έχει μόνο την ικανότητα να «μπαίνει στα παπούτσια» των μελών της ομάδας του και να τους ακούει ουσιαστικά, έχοντας ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση, αλλά είναι εκείνος που θα προβεί και σε ενέργειες, εκεί όπου μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή προς το καλύτερο. Εκεί είναι που «κερδίζει» και την υποστήριξη της ομάδας του, η οποία θα τον ακολουθήσει και θα δώσει αυτό το κάτι παραπάνω που χρειάζεται για να κάνουν τη διαφορά ως ομάδα.

Τέλος, Ηγέτης εν έτει 2019 είναι αυτός που τα έχει βρει με τον εαυτό του, ξέρει ποιος είναι και τι θέλει και ηγείται μέσω της αυθεντικότητας.


Νίκος Νιώτης, Life & Business Coach

Στα πλαίσια της παγκόσμιας κρίσης αξιών - πολλά χρόνια τώρα - οι ηγέτες αποτελούν μία προβολή του μη λειτουργικού συλλογικού και ατομικού εσωτερικού πεδίου του καθένα μας. Έχουμε συνυπευθυνότητα στα παρηκμασμένα συστήματα των κάθε λογής Ηγετών - ή «Ηγετών» - μας. Η προσωπική μας ανάπτυξη, εξέλιξη και αφύπνιση σηματοδοτεί την βαθμιαία αλλαγή - βελτίωση κάθε ηγετικής βαθμίδας στην κοινωνία.

Ας αναλογιστούμε ποιες αξίες εκφράζει ο εσωτερικός Ηγέτης μας, ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά μας είναι χρήσιμα στην σημερινή κοινωνία, πως οραματιζόμαστε το μέλλον για τα παιδιά μας και η απάντηση σκιαγραφεί και τα βασικά χαρακτηριστικά του Ηγέτη που πλέον θα αναδείξουμε. Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικές - προσωπικές αξίες, στον πλανήτη και όλα τα όντα, έμπνευση και δημιουργία, εντιμότητα και ακεραιότητα, αξιοπιστία και ενσυναίσθηση, ιδεαλισμός και αποτελεσματικότητα, τόλμη και πρωτοπορία.

Σε περίπτωση που δεν σημαίνουν κάτι για μας τα παραπάνω, μπορούμε να ψάξουμε βαθύτερα μέσα μας. Η προσωπική ανάπτυξη δεν τελειώνει ποτέ.


Ιφιγένεια Παρασκευοπούλου, Personal and Executive Coach

Γεννηθήκαμε μοναδικοί αλλά προσπαθούμε να ζούμε ως «αντίγραφα». Στον κόσμο των επιχειρήσεων, οι ηγέτες έχουν εγκλωβιστεί στην ιδέα της αλλαγής ώστε να ταιριάζουν στο «ιδεατό» προφίλ του ρόλου τους. Αυτή η προκατάληψη είναι από τις μεγαλύτερες ψευδαισθήσεις και τεράστια σπατάλη των πολύτιμων πηγών μας ως άνθρωποι, των μοναδικών για τον κάθε έναν πυρηνικών του δυνάμεων.

Ο ηγέτης του 2019 θα συνειδητοποιήσει ότι ο δρόμος και ο τρόπος της επιτυχίας δεν βρίσκεται στη διόρθωση των αδυναμιών και ελλειμμάτων αλλά στην ανακάλυψη και ενίσχυση των δυνάμεων, στην επένδυση και στο χτίσιμο πάνω σε ό,τι μας ξεχωρίζει, σε ό,τι μας εμπνέει και σε ό,τι καταφέρνουμε καλά. Ο ηγέτης του 2019 δεν έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ, βγαίνει σε όλα τα σχήματα, χρώματα και γεύσεις. Δεν είναι ό,τι οι άλλοι και η κοινωνία λέει ότι θα έπρεπε να είναι, αλλά η καλύτερη εκδοχή του μοναδικού εαυτού του.


Κωνσταντίνα Κανάρογλου, Founder, Leadership Coaching

Ο Ηγέτης δίνει ξεκάθαρο όραμα και δημιουργεί τις δομές και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς που βοηθούν τα μέλη της ομάδας του να εναρμονιστούν πλήρως με το στόχο. Παράλληλα, δεν εικάζει ότι γνωρίζει τα πάντα. Δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις και να πάρει feedback για το τι λειτουργεί και τι όχι, και τελικά να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.

Άλλωστε, τα εγχειρήματα τα οποία οδηγούνται σε αποτυχία, έχουν σαν βασικό πυρήνα της αποτυχίας τους ακριβώς αυτήν την μη κατανόηση των στόχων και του σχεδιασμού. Είναι ανθρώπινος, με ενσυναίσθηση και κατανόηση, ώστε να μπορεί να ηγηθεί της ομάδας του με ακεραιότητα και εντιμότητα, δίνοντας σε κάθε μέλος της την ευκαιρία να αναπτυχθεί.

Οι μεγάλοι ηγέτες είναι αυθεντικοί. Σε αυτόν τον περίπλοκο, ασαφή και ασταθή κόσμο μας, ο ηγέτης μπαίνει σε πολλαπλές διαστάσεις ηγεσίας προκειμένου να συν-δημιουργήσει νέους τρόπους συνεργασίας ανάλογα με την ανάγκη. Το Co-Active Μοντέλο λειτουργεί ως πυξίδα για πολυδιάστατες ηγετικές ικανότητες.


Βικτωρία Σιδέρη, Executive & Team Coach, Coach Trainer

Ο ρόλος του ηγέτη εν έτη 2019 φαίνεται να είναι πιο απαιτητικός από ποτέ. Τα κακώς κείμενα, οι λανθασμένες ερμηνείες και εφαρμογές της ηγεσίας, μοιάζει να έχουν προσδώσει επιπλέον προσδοκίες στο ρόλο αυτό. Ωστόσο, η έννοια αυτή παραμένει ξεκάθαρη και περιεκτική. Ο ηγέτης οφείλει να είναι περισσότερο από ποτέ αυθεντικός και αξιόπιστος. Η πίστη στον ηγέτη και η αίσθηση ότι αξίζει να τον ακολουθούν είναι το βασικό στοιχείο που κρατά μια σχέση ηγεσίας ζωντανή.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που αναζητούμε στον ηγέτη του 2019 είναι:

  • Η ικανότητα να εμπνέει και να μεταφέρει όραμα μέσα από το δικό του παράδειγμα
  • Η ικανότητα να ακούει και να κατανοεί, χωρίς να αφορίζει
  • Η ανάληψη της ευθύνης και στις «κακές» στιγμές
  • Η ικανότητα να μαθαίνει από το κάθε τι που συμβαίνει, είτε θετικό είτε αρνητικό

 

Πηγή:epixeiro.gr

Αφήστε το σχόλιό σας