Εικόνα από 3D σχεδίαση και υπολογισμοί με το Rhino 3D

3D σχεδίαση και υπολογισμοί με το Rhino 3D

ISBN: 9789609732086
Toβιβλίο «3dΣχεδίαση και Υπολογισμοί με το Rhino 3d» εισάγει τον αναγνώστη στην σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ και την χρήση συστημάτων γεωμετρικής...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Toβιβλίο «3dΣχεδίαση και Υπολογισμοί με το Rhino 3d» εισάγει τον αναγνώστη στην σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ και την χρήση συστημάτων γεωμετρικής σχεδίασης για αντικείμενα ελευθέρας μορφής (freeformcurves & surfaces). Τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου είναι αφιερωμένα στην παρουσίαση των βασικών μαθηματικών εννοιών που απαιτούνται για την αναπαράσταση καμπυλών και επιφανειών σε Η/Υ. Ο αναγνώστης θα εισαχθεί στις καμπύλες και επιφάνειες Be'zier, B-Splineκαι NURBS. Οι ΝοnUniformRationalB-Splines, δηλαδή η αναπαράσταση με μη ομοιόμορφα ρητά B-Spline, είναι η αναπαράσταση καμπυλών και επιφανειών που χρησιμοποιείται από την συντριπτική πλειοψηφία των συστημάτων σχεδίασης με τη βοήθεια Η/Υ (ComputerAidedDesign - CAD). Το λογισμικό τρισδιάστατης μοντελοποίησης Rhinocerosχρησιμοποιεί αποκλειστικά την αναπαράσταση NURBSγια τις καμπύλες και επιφάνειες που υποστηρίζει και, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των εργαλείων που προσφέρει καθώς και των μεθοδολογιών που θα πρέπει να ακολουθήσει ο σχεδιαστής για την σχεδίαση πολύπλοκων επιφανειακών γεωμετρικών οντοτήτων, όπως αυτή της γάστρας ενός πλοίου. Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, παρουσιάζονται τα προγραμματιστικά εργαλεία του Rhinocerosκαι η γλώσσα Rhinoscript, η οποία επιτρέπει την δημιουργία ολοκληρωμένων πρόσθετων εφαρμογών εντός του Rhinoceros. Η γλώσσα Rhinoscriptείναι εν πολλοίς βασισμένη στην VBScriptκαι περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των σχεδιαστικών εργαλείων και διαδικασιών που καλύπτονται από το Rhino 3D. Στα πλαίσια αυτά, παρουσιάζεται αναλυτικά ο κώδικας για την κατασκευή προγραμμάτων υδροστατικών υπολογισμών, υπολογισμών ευστάθειας και αντοχής καθώς και η προγραμματιστική διαδικασία παραγωγής παραμετρικών μοντέλων. Το τρίτο μέρος του βιβλίου συμπληρώνεται και από τα βασικά στοιχεία αριθμητικών μεθόδων και υπολογισμών που χρησιμοποιούνται στις παρουσιαζόμενες εφαρμογές. Τέλος, σημαντικό τμήμα των παραρτημάτων είναι αφιερωμένο στην αναλυτική, τεχνική παρουσίαση των εντολών και διαδικασιών του Rhinoceros

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609732086
Εκδότης Da Vinci
Έτος έκδοσης 2014
Σελίδες 513