Εικόνα από Αγωγές Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου

Αγωγές Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9789605625887
Ερμηνεία - Υποδείγματα
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Υπό την επιμέλεια του Ομ. Καθηγητή κ. Ι. Καράκωστα πραγματοποιείται συλλογικό εγχείρημα για την παρουσίαση και ανάλυση των αγωγών που εγείρονται κατά την εφαρμογή των γενικών αρχών του αστικού δικαίου.

Το έργο Αγωγές Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου προσεγγίζει αναλυτικά τα ζητήματα που προκύπτουν από την άσκηση των εν λόγω αγωγών, με σκοπό να καθοδηγηθούν οι αναγνώστες στην αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων στην πράξη. Αναλύονται αγωγές και αιτήσεις που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τα φυσικά πρόσωπα (προστασία προσωπικότητας, αφάνεια κ.ά.), τα νομικά πρόσωπα, τις δικαιοπραξίες, τις αιρέσεις, την πληρεξουσιότητα, τη συναίνεση και την έγκριση, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων, την άμυνα, την κατάσταση ανάγκης και την κατάχρηση δικαιώματος. Η ανάλυση τεκμηριώνεται με τις αναγκαίες αναφορές σε θεωρία και νομολογία και συμπληρώνεται με αντιπροσωπευτικά υποδείγματα των σχετικών δικογράφων. Για την ανάλυση και τεκμηρίωση έχουν ληφθεί υπόψη οι τροποποιήσεις που επέφερε στον ΚΠολΔ ο Ν 4335/2015.

Οι «Αγωγές Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου» απευθύνονται στους νομικούς της πράξης, στους οποίους παρέχουν ένα πλήρες βοήθημα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των γενικών αρχών του αστικού δικαίου. Το έργο ολοκληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο όρων, προς διευκόλυνση της έρευνας του αναγνώστη.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605625887
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2016