Εικόνα από Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

ISBN: 9786185198398
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία Έκδοση 12η, Διπλογραφία, 2020 Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, εξέδωσε με τις εκδόσεις Διπλογραφία τη νέα 12η έκδοση έτους 2020 του βιβλίου Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού. Η νέα 12η έκδοση στις 580 σελίδες έχει τη δομή των προηγούμενων εκδόσεων, ώστε η παρουσιαζόμενη ύλη να είναι κατανεμημένη στα κύρια θέματα που απασχολούν την οργάνωση της υπηρεσίας προσωπικού, τη λογιστική, τον υπολογισμό των αμοιβών και των κρατήσεων επί των αποδοχών, τα ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα των αποδοχών και των εξόδων προσωπικού. Οι προσθήκες της νέας 12ης έκδοσης έτους 2020 Στην νέα 12η δωδέκατη έκδοση συμπεριελήφθησαν, εκτός από τα ανωτέρω θέματα, και τα νέα κεφάλαια: - της πολιτικής αποδοχών ανωνύμων εταιρειών, και - της εκκαθάρισης αποδοχών καθώς και οι κατωτέρω νέες εξελίξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.