Εικόνα από Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Συγγραφέας: Ρόζος Νικόλαος
ISBN: 9789606228179
Περιορισμοί Ιδιοκτησίας Ερμηνεία – Νομολογία – Νομοθεσία
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το παρόν έργο «Aναγκαστική Απαλλοτρίωση - Περιορισμοί ιδιοκτησίας» υπό την επιμέλεια του κου Νικόλαου Ρόζου, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, η οποία αποσκοπεί στην αναλυτική επεξεργασία του ∆ικαίου της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης, όπως αυτό διαμορφώνεται βάσει του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν 2882/2001) και των σχετικών πορισμάτων της νομολογίας. Συντελεστές της συλλογικής αυτής προσπάθειας είναι εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας (συμπεριλαμβανομένου και του έχοντος την επιμέλεια), οι οποίοι επικεντρώθηκαν στα θέματα του βιβλίου που εμπίπτουν στην ύλη του Δημοσίου Δικαίου, ενώ την παρουσίαση εκείνων τα οποία εμπίπτουν στην ύλη του Ιδιωτικού Δικαίου ανέλαβε ο δικηγόρος κ. Α. Κανδαράκης, ο οποίος εξειδικεύεται στο Δίκαιο της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης και έχει πολυετή εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων που αφορούν το αντικείμενο αυτό.

Οι συγγραφείς του έργου επικεντρώθηκαν στην ανάλυση και επεξεργασία του Ν 2882/2001, όπως αυτή αποτυπώθηκε στη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων της Χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, όπου έκαστο, κατά τον λόγο της δικαιοδοσίας του, προσέγγισε το Ν 2882/2001 και έδωσε λύση στα ερμηνευτικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του, χωρίς βεβαίως να παραλείπεται η αναφορά και σε αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι πολλές και σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις του Κώδικα Απαλλοτριώσεων, η νομολογιακή τους αντιμετώπιση καθώς και οι μεταβολές και αποχρώσεις της νομολογίας. Ιδιαιτέρως εκτεταμένη είναι η παρουσίαση του ζητήματος της υποχρέωσης αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων λόγω της επιβολής περιορισμών και βαρών σε αυτά: περιορισμών και βαρών που έχουν τεθεί για λόγους πολεοδομικούς ή προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος είτε μη νομίμως είτε νομίμως μεν αλλά εξαιτίας της ιδιαίτερης έκτασης και έντασής τους. Είναι ένα θέμα που έχει δώσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας τη δυνατότητα να αναπτύξει μία ενδιαφέρουσα νομολογία, η οποία είναι εν εξελίξει.

Ειδικότερα, με το ανά χείρας έργο επιχειρείται η θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την κήρυξη, συντέλεση και άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, καθώς και κατά τη διαδικασία προσδιορισμού (οριστικού και προσωρινού) της αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η ύλη του έργου κατατάσσεται στις εξής θεματικές ενότητες: 1. Η ιδιοκτησία και οι περιορισμοί της. 2. Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 3. Η συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 4. Η αποζημίωση. 5. Η αναγνώριση των δικαιούχων αποζημίωσης. 6. Η διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης. 7. Η άσκηση καταψηφιστικής αγωγής καταβολής αποζημίωσης. 8. Παραγραφή. 9. Άρση – ανάκληση της απαλλοτρίωσης. 10. Η αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. 11. Ειδικές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων (ρυμοτομικές, προσφυγικές, για αρχαιολογικούς σκοπούς, υπέρ της ΔΕΗ κ.ά.) και περιορισμοί ιδιοκτησίας.

Στην αρχή του έργου προτάσσεται ενοποιημένη η βιβλιογραφία, ενώ στο τέλος κάθε κεφαλαίου ακολουθεί η ειδική βιβλιογραφία, όπου υπάρχει, και η σχετική αρθρογραφία. Επίσης, παρατίθεται πλήρες το κείμενο του Ν 2882/2001 ενημερωμένο έως την τελευταία τροποποίησή του με το Ν 4530/2018 (ΦΕΚ Α΄ 59/30.3.2018). Τέλος, περιέχεται ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο προς άμεσο εντοπισμό των αναζητούμενων πληροφοριών.

Το παρόν πόνημα απευθύνεται προεχόντως στους ασχολούμενους με την εφαρμογή του δικαίου της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και αποτελεί  ένα χρηστικό και πλήρως ενημερωμένο συνοπτικό έργο, το οποίο συνδυάζοντας θεωρητική ανάλυση και νομολογιακές παραπομπές στοχεύει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες για επίκαιρη ενημέρωση στα πλαίσια εφαρμογής του δικαίου για την αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606228179
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 544