Εικόνα από Αναλογιστικά σχήματα επαγγελματικής ασφάλισης

Αναλογιστικά σχήματα επαγγελματικής ασφάλισης

ISBN: 9789602664636
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το σύγγραμμα «Αναλογιστικά Σχήματα Επαγγελματικής Ασφάλισης» αποτελεί μια Αναλογιστική - Στατιστική πραγματεία στο πεδίο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Στο βιβλίο, πραγματοποιείται μια εκτενή αναφορά στην μεθοδολογία που εφαρμόζουν τα Επαγγελματικά Ταμεία. Οι αναλύσεις των μεθόδων αυτών συνοδεύονται με πλήθος παραδειγμάτων, κυρίως από τις εθνικές και διεθνείς επαγγελματικές εξετάσεις των Αναλογιστών στο συναφές γνωστικό αντικείμενο. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές των Αναλογιστικών, των Ασφαλιστικών Μαθηματικών, της Στατιστικής, των Μαθηματικών και των Χρηματοοικονομικών που κατέχουν βασικές γνώσεις Γραμμικής Άλγεβρας, Απειροστικού Λογισμού, Στατιστικής και Πιθανοτήτων, καθώς και σε υποψήφιους Αναλογιστές που προετοιμάζονται για τις επαγγελματικές εξετάσεις της Ένωσης Αναλογιστών. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή βασικών εννοιών με σκοπό την εξοικείωση με έννοιες που χρειάζονται για να περιγράψουν τα Αναλογιστικά Επαγγελματικά Σχήματα Ασφαλίσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται οι Ατομικές μέθοδοι κοστολόγησης και στο τρίτο κεφάλαιο οι Ομαδικές μέθοδοι κοστολόγησης, εμπλουτισμένες με αρκετά παραδείγματα για κάθε μέθοδο.