Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Β Έκδοση)

ISBN: 9786185131463
Παρουσιάζει και αναλύει τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Ανάλυσης Επενδύσεων και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο παρουσιάζει και αναλύει τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Ανάλυσης Επενδύσεων και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να βοηθήσει τον αναγνώστη να λαμβάνει αποτελεσματικές επενδυτικές αποφάσεις.

Η 2η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου, το οποίο πρωτοεκδόθηκε το 2009, είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας αναμόρφωσης, εμπλουτισμού, επικαιροποίησης και βελτίωσης  του περιεχομένου του, με σκοπό τη διευκόλυνση του αναγνώστη στη μελέτη του.

 

Το βιβλίο αποτελείται από είκοσι κεφάλαια, τα οποία αναλύουν τα εξής ζητήματα:

 • απόδοση και κίνδυνος,
 • αγορές χρήματος και κεφαλαίου,
 • αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος,
 • αποτίμηση μετοχών,
 • θεωρία χαρτοφυλακίου,
 • θεωρία κεφαλαιαγοράς,
 • προφίλ επενδυτή,
 • κατανομή περιουσιακών στοιχείων με ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση,
 • τεχνική ανάλυση,
 • θεωρία αποτελεσματικών αγορών,
 • στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολογιών,
 • παράγωγα προϊόντα,
 • εταιρείες επενδύσεων,
 • αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίου.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει παραδείγματα με τις απαντήσεις τους, καθώς επίσης και διάφορες ασκήσεις των οποίων οι ενδεικτικές απαντήσεις παρουσιάζονται στο τέλος του κάθε κεφαλαίου.

Μάλιστα, το βιβλίο συνοδεύεται από υποστηρικτικό υλικό για τον αναγνώστη, το οποίο διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση smartlink.rosili.gr και περιλαμβάνει:

 • Ψηφιοποιημένες διαλέξεις των συγγραφέων, οι οποίες καλύπτουν και αναλύουν όλα τα κεφάλαια του βιβλίου.
 • Γενική βιβλιογραφία.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185131463
Εκδότης Rosili
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 704