Εικόνα από Ανάλυση - ερμηνεία κυρώσεων κώδικας φορολογικής διαδικασίας

Ανάλυση - ερμηνεία κυρώσεων κώδικας φορολογικής διαδικασίας

ISBN: 9786188379503
Διοικητικές και ποινικές φορολογικές κυρώσεις • Πρόστιμα. Εγκλήματα φοροδιαφυγής • Ενδικοφανείς προσφυγές • Παραγραφή • Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων • Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων • Διατάξεις και πλήρη κωδικοποίηση του συνόλου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) • Ενημερωμένο μέχρι το ν. 4537/15-5-2018 • Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188379503
Εκδότης Forin Σταματόπουλος
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 992