Εικόνα από Ανάλυση και Ερμηνεία των Ε.Λ.Π. σε Λογιστική & Φορολογική βάση (και σύμφωνα με την ερμηνευτική καθοδήγηση των Δ.Π.Χ.Α.)

Λυπούμαστε - το προϊόν αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο

Ανάλυση και Ερμηνεία των Ε.Λ.Π. σε Λογιστική & Φορολογική βάση (και σύμφωνα με την ερμηνευτική καθοδήγηση των Δ.Π.Χ.Α.)

ISBN: 9786188188587
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ!
  Χρόνος παράδοσης: Κατόπιν παραγγελίας
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Βοήθημα λογιστικής απεικόνισης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Ενδεικτική θεματολογία:

 • Λογιστικές αρχές & κανόνες επιμέτρησης όλων των κυκλωμάτων λογιστικής
 • Ερμηνευτική καθοδήγηση σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
 • Λογιστική του κόστους και της εύλογης (τρέχουσας) αξίας
 • Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και η αποτίμηση τους
 • Ιδιοπαραγόμενα & επιβάρυνση κόστους δανεισμού
 • Κατασκευαστικές συμβάσεις
 • Η χρησιμότητα και η επίδραση του αναβαλλόμενου φόρου στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

Και πολλά εξειδικευμένα θέματα:

 •  Αντιστάθμιση (hedging) κινδύνων (ρευστότητας, πιστωτικού και συναλλαγματικού κ.ο.κ.)
 • Μακροπρόθεσμα δάνεια με αποσβέσιμο κόστος
 • Σύνθετα χρηματοοικονομικά στοιχεία και η αποτίμηση τους.
 • Χρηματοροές και η χρησιμότητα τους

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188188587
Εκδότης Epsilonet
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 780