Εικόνα από Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ΄ ενιαίου λυκείου

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ΄ ενιαίου λυκείου

ISBN: 9789608458314
Τεχνολογική κατεύθυνση: Αναλυτική θεωρία, παραδείγματα, κριτήρια αξιολόγησης
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Περιέχει:

- Αναλυτική θεωρία

- Παραδείγματα κατανόησης -

Ερωτήσεις σωστού-λάθους, συμπλήρωσης, αντιστοίχισης

- Ασκήσεις ανάπτυξης

- Κριτήρια αξιολόγησης ανά κεφάλαιο