Εικόνα από Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρείας Αντίθετες Στα Χρηστά Ήθη

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρείας Αντίθετες Στα Χρηστά Ήθη

ISBN: 9789606227974
Το έργο «Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρίας αντίθετες στα χρηστά ήθη» προβαίνει σε μία συστηματική παρουσίαση του προβληματισμού σχετικά με την ακυρότητα των αποφάσεων ΓΣ ΑΕ, αναλύοντας ειδικότερα την ουσία του προβλήματος που είναι αφενός η τυποποίηση των αποφάσεων της ΓΣ που είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη σε τέσσερις ομάδες, και αφετέρου οι διαφορετικές έννομες συνέπειες που επέρχονται και ισχύουν, αναλόγως του είδους της ανηθικότητας της κάθε απόφασης.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το έργο «Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρίας αντίθετες στα χρηστά ήθη» προβαίνει σε μία συστηματική παρουσίαση του προβληματισμού σχετικά με την ακυρότητα των αποφάσεων ΓΣ ΑΕ, αναλύοντας ειδικότερα την ουσία του προβλήματος που είναι αφενός η τυποποίηση των αποφάσεων της ΓΣ που είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη σε τέσσερις ομάδες, και αφετέρου οι διαφορετικές έννομες συνέπειες που επέρχονται και ισχύουν, αναλόγως του είδους της ανηθικότητας της κάθε απόφασης.

Χρήζει επισήμανσης η ενδιαφέρουσα εισαγωγή, στην οποία αναλύεται η έννοια των χρηστών ηθών και επεξηγείται η διάκριση των ανήθικων δικαιοπραξιών σε ενδογενώς και εξωγενώς ανήθικες.

Στο έργο εξατάζονται επίσης η έννοια των χρηστών ηθών, η λειτουργία τους στην έννομη τάξη, τα κριτήρια διάγνωσης της ανηθικότητας, καθώς και οι βασικές διακρίσεις των ανήθικων δικαιοπραξιών, όπως η ανηθικότητα λόγω του περιεχομένου και η ανηθικότητα λόγω των περιστάσεων.

Το έργο συνοδεύεται από χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606227974
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 120