Εικόνα από Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα

Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα

ISBN: 9789602729946
Η έκδοση του έργου 'Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα' θεωρήθηκε αναγκαία, λόγω των θεμελιωδών αλλαγών που επήλθαν μεταξύ άλλων και με το Ν 3746/2009...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η έκδοση του έργου 'Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα' θεωρήθηκε αναγκαία, λόγω των θεμελιωδών αλλαγών που επήλθαν μεταξύ άλλων και με το Ν 3746/2009 στον βασικό νόμο του δικαίου της ασφάλισης αυτοκινήτων (Ν 489/1976), αλλά και των επίσης πολύ σημαντικών τροποποιήσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τους Ν 3900/2010 και Ν 4055/2012, που έχουν σχέση με το δίκαιο των αυτοκινήτων. Το έργο περιέχει θεωρία κατανεμημένη σε ενότητες, πλήρως ενημερωμένη σύμφωνα και με τους παραπάνω νόμους και εμπλουτισμένη με την διαμορφωθείσα μέχρι και πρόσφατα νομολογία.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789602729946
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 760