Εικόνα από Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ γενικού λυκείου: Μακροοικονομία

Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ γενικού λυκείου: Μακροοικονομία

Συγγραφέας: Μηλίτσης Πάρις
ISBN: 9789601678559
Ομάδα προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Με το βιβλίου αυτό οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της Μακροοικονομίας, όπως: το ΑΕΠ μιας οικονομίας, τα στάδια που διέρχεται η οικονομία στη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου, η ανεργία και τα είδη της, το φορολογικό σύστημα μιας χώρας κ.ά. Η ύλη του καλύπτει όλη την ύλη των Κεφαλαίων 7,9 και 10 του σχολικού βιβλίου. Επιπλέον κάθε κεφάλαιο περιέχει και άλλα στοιχεία που λειτουργούν επικουρικά στην κατανόησή της. Περιλαμβάνονται: - Θεωρητικές έννοιες - Μεθοδολογία Ασκήσεων - 47 λυμένες ασκήσεις - 45 ασκήσεις για λύση - Απαντήσεις στις ερωτήσεις - ασκήσεις του σχολικού βιβλίου - 255 ερωτήσεις κλειστού τύπου - 5 κριτήρια αξιολόγησης - 16 ασκήσεις επανάληψης - Απαντήσεις (ασκήσεων για λύση, ασκήσεων επανάληψης, κριτηρίων αξιολόγησης και ερωτήσεων κλειστού τύπου).