Εικόνα από Αρχές Μάρκετινγκ : Η Ελληνική Προσέγγιση

Αρχές Μάρκετινγκ : Η Ελληνική Προσέγγιση

ISBN: 9789608574960
Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει το Ελληνικό Μάρκετινγκ με επιτυχία, γιατί γίνεται μια σύζευξη του θεωρητικού πλαισίου του Μάρκετινγκ με χειροπιαστά παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα.

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει το Ελληνικό Μάρκετινγκ με επιτυχία, γιατί γίνεται μια σύζευξη του θεωρητικού πλαισίου του Μάρκετινγκ με χειροπιαστά παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα. Παρουσιάζει τα θέματα του Μάρκετινγκ με κατανοητό και πρακτικό τρόπο. Έτσι το βιβλίο αυτό μπορεί να βοηθήσει όλους αυτούς που ασχολούνται με τη μελέτη, αλλά και με την καθημερινή πρακτική του Μάρκετινγκ. Εκτός από τα βασικά θέματα του Μάρκετινγκ περιλαμβάνονται και τα εξής θέματα:

  • Οι τελευταίες εξελίξεις του Μάρκετινγκ
  • Το Μάρκετινγκ Ολικής Ποιότητας
  • Η Κριτική στις Φιλοσοφίες του Μάρκετινγκ
  • Το Προσωπικό Μάρκετινγκ (ONE – TO – ONE MARKETING)
  • Το Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες
  • κ.α. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από ερωτήσεις, εργασίες εφαρμογής και ασκήσεις που προέρχονται από περιπτώσεις ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789608574960
Εκδότης Rosili
Έτος έκδοσης 2008
Σελίδες 472