Εικόνα από Αρχές προγραμματισμού με ταυτοχρονισμό και κατανομή λογισμικού

Αρχές προγραμματισμού με ταυτοχρονισμό και κατανομή λογισμικού

ISBN: 9789604185917
Περιέχει: Τι είναι ο Προγραμματισμός Ταυτοχρονισμού (ΠΤ), Η αφαίρεση του Προγραμματισμού με Ταυτοχρονισμό, Πρόβλημα του Κρίσιμου Τομέα (ΚΤ), Επαλήθευση Προγραμμάτων Ταυτοχρονισμού, Προηγμένοι αλγόριθμοι για το πρόβλημα του Κρίσιμου Τομέα ((ΚΤ)Π, Σηματοφορείς (semaphores), Επιτηρητές (monitors), Κανάλια, Χώροι πλειάδων, Κατανεμημένοι αλγόριθμοι, Καθολικές ιδιότητες, Συναίνεση, Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (Real-TimeSystems), Παράρτημα, Βιβλιογραφία.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604185917
Έτος έκδοσης 2015
Εκδότης Τζιόλα
Σελίδες 400