Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων

ISBN: 9786185131623
Πως μπορεί κάποιος να συμβουλεύει σχετικά με την οικονομική πορεία των επιχειρήσεων, εάν δεν γνωρίζει πώς δημιουργούνται συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες; Πως μπορεί κάποιος να ασχολείται με τις επενδύσεις, εάν δεν μπορεί να καταλάβει σε βάθος τις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων; Πώς συντάσσονται και πως μελετώνται οι λογιστικές καταστάσεις; Πως μεταβάλλονται οι λογιστικές καταστάσεις ως αποτέλεσμα ενός λογιστικού γεγονότος; Τι μελετάται σε ένα ισοζύγιο και τις πληροφορίες εξάγουμε από αυτό;
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

Αυτές είναι λίγες από τις πληροφορίες που προσπαθεί να καλύψει το συγκεκριμένο αυτό έργο στα πολλά κεφάλαια που περιέχει με σκοπό να εφοδιάσει τον αναγνώστη με τις βασικές λογιστικές γνώσεις, τις οποίες πρέπει να έχει κάποιος, ώστε να πλεύσει με ασφάλεια στον τομέα των επιχειρήσεων.
Βασικός σκοπός του βιβλίου είναι οι αναγνώστες να κατανοήσουν, εισαγωγικά μεν, ουσιαστικά δε, τη χρησιμότητα και τον τρόπο εφαρμογής της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Σε ένα βιβλίο, σε μία πηγή γνώσης, δίνεται η δυνατότητα στους αναγνώστες να κατανοήσουν πως συλλέγονται οι συναλλαγές μίας επιχείρησης, πως ταξινομούνται, πως χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί συνοπτική πληροφόρηση για αυτή, πως αναλύονται αυτές οι πληροφορίες και πως εξάγονται συμπεράσματα.
 
Επιπλέον, περιλαμβάνει πολλές ασκήσεις με τις λύσεις τους και μελέτες περίπτωσης με ενδεικτικές απαντήσεις.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185131623
Εκδότης Rosili
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 880