Εικόνα από Ασκήσεις κοστολόγησης

Ασκήσεις κοστολόγησης

Συγγραφέας: Κεχράς Ιωάννης
ISBN: 9789605620387
Στο βιβλίο 'Ασκήσεις κοστολόγησης' της Οικονομικής Βιβλιοθήκης παρουσιάζονται τριάντα (30) λυμένες ασκήσεις όλων των γνωστών κοστολογικών συστημάτων...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στο βιβλίο 'Ασκήσεις κοστολόγησης' της Οικονομικής Βιβλιοθήκης παρουσιάζονται τριάντα (30) λυμένες ασκήσεις όλων των γνωστών κοστολογικών συστημάτων και μεθόδων που διδάσκονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.). Οι ασκήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση προβληματισμού για μία επιχείρηση (κυρίως βιομηχανική), σχετικά με την ορθή επιλογή της μεθόδου και της τεχνικής που πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει, ούτως ώστε να αντεπεξέλθει στις κοστολογικές της ανάγκες. Οι ασκήσεις στο εγχειρίδιο 'Ασκήσεις κοστολόγησης' είναι ομαδοποιημένες στις εξής κατηγορίες: Κόστος και κοστολόγηση Κατανομή του κόστους βοηθητικών τμημάτων Κοστολόγηση εξατομικευμένης κατά παραγγελία παραγωγής Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Κοστολόγηση συμπαραγώγων προϊόντων Πρότυπη κοστολόγηση Οριακή κοστολόγηση και εφαρμογές Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα - Activity Based Costing (A.B.C.) Η μέθοδος επίλυσης των Ασκήσεων Κοστολόγησης είναι μεθοδευμένη έτσι ώστε να κατανοεί κανείς όλες τις βαθμίδες συλλογιστικής και διάρθρωσης της διαδικασίας της κοστολόγησης. Περαιτέρω, οι 'Ασκήσεις κοστολόγησης' συμπληρώνονται από διαγράμματα και πίνακες, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο παραστατική η διαδικασία της κοστολόγησης. Τo βιβλίο, που λειτουργεί συμπληρωματικά με το εγχειρίδιο 'Κοστολόγηση - Η λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του κόστους', Οικονομική Βιβλιοθήκη, 2011, του ίδιου συγγραφέα, απευθύνεται τόσο σε φοιτητές και σπουδαστές, όσο και σε επαγγελματίες οικονομολόγους και λογιστές, γιατί παρουσιάζει με την βοήθεια αναλυτικών παραδειγμάτων την τεχνική του τρόπου αντιμετώπισης όλων των κοστολογικών θεμάτων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605620387
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 128