Εικόνα από ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συγγραφέας: Αληφαντής Γεώργιος
ISBN: 9786185198053
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων στην κατανόηση και ερμηνεία των θεμάτων των οικονομικών καταστάσεων.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, και σύμβουλος στο δικηγορικό γραφείο POTAMITISVEKRIS, στις 420 σελίδες της εργασίας του «Ασκήσεις Λογιστικής για Στελέχη Επιχειρήσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διπλογραφία, στη νέα 5η έκδοση έτους 2015 παραθέτει τα εξής κεφάλαια: α) Διάθεση κερδών ανώνυμης εταιρείας (προσδιορισμός αποτελέσματος χρήσεως, λογιστική φόρου εισοδήματος, υπολογισμός τακτικού αποθεματικού και πρώτου μερίσματος) β) Φορολογία κερδών επιχειρήσεων με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), οι λογιστικές και φορολογικές ζημίες, η φορολογία μερισμάτων καθώς και η φορολογία των ενδοεταιρικών μερισμάτων γ) Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων (υπόδειγμα) δ) Έκθεση διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστή ( υπόδειγμα) ε) Δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων και απαιτήσεων στ) Οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων ζ) Μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης Επίσης, η άνω εργασία αποτελείται από τα εξής μέρη: Ασκήσεις κατανόησης του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, των ταμειακών ροών και της απογραφής της περιουσίας της επιχείρησης Ασκήσεις αποτίμησης ενσώματων ακινητοποιήσεων (αποσβέσεις, υποτίμηση, αναπροσαρμογή και επιχορήγηση) Ασκήσεις δαπανών σε ακίνητα τρίτων Ασκήσεις αποτίμησης αποθεμάτων, απαιτήσεων, συμμετοχών και χρεογράφων Ασκήσεις επάρκειας ιδίων κεφαλαίων και σχηματισμού προβλέψεων Ασκήσεις μετασχηματισμών επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές κλάδων) με βάση τους νόμους 2166/1993 και 1297/1972 Ασκήσεις ενοποιημένων ισολογισμών Ασκήσεις διάθεσης και φορολογία κερδών ανώνυμης εταιρείας Οι απαντήσεις των άνω ασκήσεων Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων στην κατανόηση και ερμηνεία των θεμάτων των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185198053
Εκδότης Διπλογραφία
Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες 420