Εικόνα από Ασκήσεις Πιθανοτήτων Μέρος ΙΙ

Ασκήσεις Πιθανοτήτων Μέρος ΙΙ

ISBN: 9786188281202
Μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή ασκήσεων πιθανοτητων.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Σε κάθε θεματική ενότητα δίνονται συνοπτικά στοιχεία θεωρίας, υποδειγματικά λυμένες ασκησεις, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το φάσμα της αντίστοιχης θεωρίας και της μεθοδολογίας επίλυσης προβλημάτων, και μια σειρά άλυτων ασκήσεων (με απαντήσεις) χρήσιμων για αυτοέλεγχο και περαιτέρω εξάσκηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Στοιχεία Θεωρίας 15 
ασκησεις 21
1. Από κοινού συνάρτηση πιθανότητας και
περιθώριες κατανομές 22
2. Μέση τιμή συνάρτησης δυο τυχαίων μεταβλητών 38
3. Δεσμευμένες κατανομές και μέσες τιμές 47
4. Γενικές ασκησεις 59

2. ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Στοιχεία Θεωρίας 81 
ασκησεις 87
1. Από κοινού συνάρτηση πυκνότητας και
περιθώριες κατανομές 88
2. Μέση τιμή συνάρτησης δυο τυχαίων μεταβλητών 105
3. Γενικές ασκησεις 125

3. ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ - ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΕΣ
ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Στοιχεία Θεωρίας 143 
ασκησεις 155
1. Ανεξαρτησία δυο τυχαίων μεταβλητών 156
2. Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές 171
3. Κατανομή διατεταγμένου δείγματος 187
4. Γενικές ασκησεις 195

4. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Στοιχεία Θεωρίας 211 
ασκησεις 217
1. Από κοινού κατανομή συναρτήσεων
τυχαίων μεταβλητών 218
2. Κατανομή αθροίσματος, διαφοράς, γινομένου και
λόγου δυο τυχαίων μεταβλητών 231
3. Κατανομή χ2, t και F 241
4. Γενικές ασκησεις 248


5. ΣΥΝΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
Στοιχεία Θεωρίας 265 
ασκησεις 273
1. Συνδιακύμανση 274
2. Συντελεστής συσχέτισης 288
3. Ιδιότητες δεσμευμένης μέσης τιμής και διακύμανσης - 
Καμπύλης παλινδρόμησης 298 4. 
Γενικές ασκησεις 314

6. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
Στοιχεία Θεωρίας 335 
ασκησεις 343
1. Πολυωνυμική κατανομή 344
2. Πολυδιάστατη υπεργεωμετρική κατανομή 355
3. Διδιάστατη κανονική κατανομή 362
4. Γενικές ασκησεις 373

7. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
Στοιχεία Θεωρίας 393 
ασκησεις 401
1. Ροπογεννήτριες 402
2. Ροπογεννήτριες γνωστών κατανομών -
ροπογεννήτρια αθροίσματος 412
3. Πιθανογεννήτριες - χαρακτηριστικές συναρτήσεις 426
4. Γεννήτριες πολυδιάστατων κατανομών 442
5. Γενικές ασκησεις 452

8. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΙΑΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ
Στοιχεία Θεωρίας 469 
ασκησεις 473
1. Σύγκλιση ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών -
Νόμοι των μεγάλων αριθμών 475
2. Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα 484
3. Γενικές ασκησεις 495

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Κεφάλαιο 1 507
Κεφάλαιο 2 510
Κεφάλαιο 3 513
Κεφάλαιο 4 516
Κεφάλαιο 5 518
Κεφάλαιο 6 520
Κεφάλαιο 7 522
Κεφάλαιο 8 524

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Π1 Συνάρτηση κατανομής της τυποποιημένης κανονικής
κατανομής 527
Π2 Ποσοστημόρια (άνω α-σημεία) της κατανομής χ2 528 Π3 Ποσοστημόρια (άνω 
α- σημεία) της κατανομής t 529 
Π4 Ποσοστημόρια (άνω α-σημεία) της κατανομής F (Snedecor) 530 
Π5 Γεννήτριες των κυριοτέρων διακριτών και συνεχών
μονοδιάστατων κατανομών 528 
Π6 Κατανομές αθροισμάτων για τις κυριότερες
διακριτές και συνεχείς κατανομές 528 
Π7 Χρήσιμοι τύποι 528

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 537

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188281202
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 540