Εικόνα από Ασκήσεις - Θέματα Λογιστικής Ε.Λ.Π. για Εξετάσεις στο Δημόσιο Μέσω ΑΣΕΠ Στην Πράξη

Ασκήσεις - Θέματα Λογιστικής Ε.Λ.Π. για Εξετάσεις στο Δημόσιο Μέσω ΑΣΕΠ Στην Πράξη

ISBN: 9789609781244
Περιλαμβάνει ολόκληρη τη λογιστική επιστήμη με βάση τα Ε.Λ.Π. αναπτυγμένη με θεωρία και με παραδείγματα - θέματα εφαρμοσμένα στην πράξη......
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

Περιλαμβάνει ολόκληρη τη λογιστική επιστήμη με βάση τα Ε.Λ.Π. αναπτυγμένη με θεωρία και με παραδείγματα - θέματα εφαρμοσμένα στην πράξη.
* Αναλύει τις Συστάσεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Λύσεις και εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων - Φορολογία εισοδήματος (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., κλπ.).
* Παραθέτει θέματα λυμένα που τέθηκαν σε γραπτούς διαγωνισμούς και αφορούν:  α) τη Λογιστική, β) το Ιδιωτικό δίκαιο, γ) τη Δημόσια οικονομική και δημοσιονομικό δίκαιο, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
* Δίδει πιθανά θέματα για τη Λογιστική, την Ελεγκτική και τη Βιομηχανική λογιστική.

* Είναι ο μόνος τίτλος πλήρως ανανεωμένος σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και σύμφωνα με την Ύλη του ΑΣΕΠ για το Διαγωνισμό 2018 (προκήρυξη 1Γ/2017).

 Αναλυτικά τα περιεχόμενα:

Μέρος Πρώτο:

Ενεργητικό της επιχείρησης

Κεφάλαιο Α  - ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κεφάλαιο Β  - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Κεφάλαιο Γ  - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Μέρος Δεύτερο:

Παθητικό της επιχείρησης

Κεφάλαιο Α  - ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κεφάλαιο Β  - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Μέρος Τρίτο:

Λογαριασμοι εκμεταλλευσης

Κεφάλαιο Α  - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Κεφάλαιο Β  - ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

Κεφάλαιο Γ  - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ,ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

Μέρος Τέταρτο:

Θέματα και λοιπά παραδείγματα Γενικής Λογιστικής

Κεφάλαιο Α  - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κεφάλαιο Β  - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κεφάλαιο Γ  - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

 

Μέρος Πέμπτο:

Θέματα και λοιπά παραδείγματα Λογιστικής Εταιρειών

Κεφάλαιο Α  - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Κεφάλαιο Β  - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΛΥΣΕΙΣ – ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Μέρος Έκτο:

Θέματα και λοιπά παραδείγματα Κοστολόγησης

Κεφάλαιο Α  - ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Κεφάλαιο Β  - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

Μέρος Έβδομο:

Ελεγκτικα – Λογιστικά Σφάλματα

Κεφάλαιο Α  - ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Κεφάλαιο Β  - ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

 

Μέρος Όγδοο:

Θέματα θεωρίας - Αριθμοδείκτες

Κεφάλαιο Α  - ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

Κεφάλαιο Β  - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

 

Μέρος Ένατο:

Πολλαπλές Επιλογές

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609781244
Εκδότης Καραγιάννης
Εξώφυλλο Μαλακό
Έτος έκδοσης 2018