Εικόνα από Αυθαίρετη Δόμηση

Αυθαίρετη Δόμηση

Συγγραφέας: Ελισάβετ Πούλου
ISBN: 9789606224577
Ζητήματα Ιδιωτικού Δικαίου
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Αντικείμενο του έργου «Αυθαίρετη δόμηση - Ζητήματα Ιδιωτικού Δικαίου» είναι η σχέση μεταξύ της πολεοδομικής νομοθεσίας, της αυθαίρετης δόμησης και του ιδιωτικού δικαίου. Μεταξύ άλλων, στο βιβλίο εξετάζονται:

• η νομοθετική απαγόρευση της μεταβίβασης και σύστασης περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές
• ζητήματα ακινήτων με εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
• το δικαίωμα ιδιωτικού δικαίου για κατεδάφιση του αυθαιρέτου
• οι απαιτήσεις για αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους από μια αυθαίρετη κατασκευή
• προβλήματα που δημιουργούνται στην οριζόντια/κάθετη ιδιοκτησία από την ύπαρξη αυθαίρετης κατασκευής

Κύριος σκοπός του βιβλίου είναι η ερμηνεία των διατάξεων ιδιωτικού δικαίου της πολεοδομικής νομοθεσίας, κυρίως του άρθρου 82 παρ. 1 Ν 4495/2017 και η ανάδειξη και επίλυση των λοιπών προβλημάτων που εμφανίζονται στις ιδιωτικές σχέσεις λόγω της ύπαρξης αυθαίρετης κατασκευής. Το έργο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο σε όλους τους επαγγελματίες, νομικούς, μηχανικούς κ.λπ., που ασχολούνται με το δίκαιο των ακινήτων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606224577
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες 304