Εικόνα από Βιβλίο εσόδων-εξόδων πολυκατοικίας

Βιβλίο εσόδων-εξόδων πολυκατοικίας

Συγγραφέας: Τσουρού Τερίνα
ISBN: 9789609811262
Εγχειρίδιο για έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό
- Αποτελείται από ένα εγχειρίδιο και ένα CD.
- Αποσκοπεί να προσφέρει μια αξιόπιστη και τυποποιημένη μεθοδολογία για τη συνεχή παρακολούθηση των εισπράξεων και των πληρωμών που γίνονται από τον εκάστοτε διαχειριστή και το κλείσιμο του ταμείου στο τέλος εκάστης διαχειριστικής περιόδου.
Η προτεινόμενη τυποποιημένη μεθοδολογία επιτρέπει σε όποιον αναλαμβάνει τη διαχείριση, να συνεχίσει την καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών της πολυκατοικίας έτσι ώστε η παρακολούθηση του ταμείου να παραμένει διαχρονικά αποτελεσματική, συγκρίσιμη και αξιόπιστη.
Τι περιέχει το εγχειρίδιο
- Στοιχειώδεις πληροφορίες για την διαχείριση των εσόδων και εξόδων μιας πολυκατοικίας.
- Μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δαπανών που χρεώνονται στα κοινόχρηστα ή/και πληρώνονται από τα αποθεματικά.
- Έντυπο στοιχείων για τη μηνιαία έκδοση των κοινοχρήστων.
- Μεθοδολογία για το κλείσιμο του ταμείου με καταμερισμό των υπολοίπων στα τυχόν ειδικά αποθεματικά .
- Παραδείγματα και οδηγίες για τη συμπλήρωση των προτεινόμενων πινάκων και τη μετέπειτα αρχειοθέτησή τους υπό μορφή βιβλίου.
Τι περιέχει το CD
Το CD περιέχει όλα τα αρχεία που χρειάζονται για τη δημιουργία του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609811262
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 22