Εικόνα από Βιβλίο λογοδοσίας διαχειριστών πολυκατοικίας

Βιβλίο λογοδοσίας διαχειριστών πολυκατοικίας

Συγγραφέας: Τσουρού Τερίνα
ISBN: 9789609811279
Εγχειρίδιο για έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η υποχρέωση του εκάστοτε διαχειριστή μιας πολυκατοικίας για παροχή λογοδοσίας στη Γενική Συνέλευση, στο τέλος της θητείας του, προβλέπεται στο άρθρο 303 του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η λογοδοσία είναι ανακοίνωση λογαριασμού που να περιέχει αντιπαράθεση των εσόδων και εξόδων.
Αυτό το βιβλίο
ΠΕΡΙΕΧΕΙ τις στοιχειώδεις πληροφορίες για τη λογοδοσία των διαχειριστών πολυκατοικίας, τυποποιημένους πίνακες για την ανακοίνωση του λογαριασμού εσόδων και εξόδων που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου και οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων.
ΚΑΘΙΣΤΑ δυνατή τη δημιουργία ενός βιβλίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που θα περιέχει τυποποιημένους πίνακες λογοδοσίας όλων των διαχειριστών, για απεριόριστες διαχειριστικές περιόδους.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ένα CD με αρχεία .pdf για εκτύπωση και χειρόγραφη συμπλήρωση (έντυπη μορφή βιβλίου) και με αρχεία .xlsx για αντιγραφή και επεξεργασία στον υπολογιστή (ηλεκτρονική μορφή βιβλίου). Στην ηλεκτρονική μορφή, οι προσθέσεις και αφαιρέσεις γίνονται αυτόματα από το πρόγραμμα (EXCEL).
Πλεονεκτήματα της τυποποίησης των πινάκων λογοδοσίας
- Διευκόλυνση του εκάστοτε διαχειριστή να διεκπεραιώσει την υποχρέωση λογοδοσίας, χρησιμοποιώντας δοκιμασμένους και πλήρεις πίνακες.
- Δυνατότητα σύγκρισης των οικονομικών δεδομένων μεταξύ διαφόρων διαχειριστικών περιόδων.
- Σταδιακή εξοικείωση των μελών της Συνέλευσης Ιδιοκτητών με την ανάγνωση και κατανόηση των βασικών οικονομικών στοιχείων της διαχείρισης.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609811279
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 22