Εικόνα από Βιοενέργεια και βιοκαύσιμα

Βιοενέργεια και βιοκαύσιμα

Συγγραφέας: Τσατήρης Μιχαήλ
ISBN: 9789600234077
Καθώς τα ορικτά καύσιμα αναποτρέπτα εξαντλούνται, το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων στράφηκε σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, μια εκ των οποίων είναι η βιοενέργεια και τα βιοκαύσιμα.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό μελετάει α) την βιομάζα γενικά ως πηγή ενέργειας και βιοκαυσίμων, β) τις εφαρμογές ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας που μπορεί να είναι η κάλυψη αναγκών θέρμανσης ή και ηλεκτρισμού σε γεωργικές και άλλες βιομηχανίες, η θέρμανση θερμοκηπίων, η τηλεθέρμανση κατοικημένων περιοχών, η συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, γ) τις ενεργειακές καλλιέργειες δασικές και γεωργικές, δίνοντας μια γενική περιγραφή, τις βιολογικές απαιτήσεις, τις καλλιεργητικές φροντίδες και την απόδοση καθεμίας από αυτές, δ) την ξυλώδη βιομάζα για παραγωγή ενέργειας, δίνοντας τις διάφορες μορφές δασικής βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς όπως τα καυσόξυλλα, τα υπολοίματα συγκομιδής και κατεργασίας ξύλου, τα προϊόντα καλλιέργειας και καθαρισμών του δάσους και τις φυτείες δασπονικών ειδών μικρού περιτρόπου χρόνου για παραγωγή ενέργειας, ε) την εφοδιαστική αλυσίδα της ξυλώδους βιόμαζας αναφορικά με τη μετατροπή-θρυμματισμό, αποθήκευση και μεταφορά της βιόμαζας στον τελικό χρήστη για την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789600234077
Εκδότης Παπαζήσης
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 196