Εικόνα από Βιομηχανικό μάρκετινγκ

Βιομηχανικό μάρκετινγκ

Συγγραφέας: Τομαράς Πέτρος
ISBN: 9789609067430
B to B Marketing
  Χρόνος παράδοσης: Κατόπιν παραγγελίας
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό για το "Βιομηχανικό μάρκετινγκ" έρχεται να συνεισφέρει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για το θέμα, προσδοκώντας να διευκολύνει την κατανόηση των λειτουργιών σε πρακτικό επίπεδο, αλλά παράλληλα να συμβάλλει στη θεωρητική παρουσίαση των επιστημονικών επιτευγμάτων στο χώρο. Τα θεωρητικά θέματα είναι βασισμένα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και γίνεται προσπάθεια για μια πιο δομημένη και λειτουργική παρουσίασή τους, ενισχυόμενη και με την παρεμβολή μικρών πρακτικών παραδειγμάτων. Σε δύο θέματα τα οποία θεωρούνται σημαντικά, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση και αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος: στις κρατικές προμήθειες και στις εφαρμογές των σύγχρονων τεχνολογιών στο μάρκετινγκ. Η εμπειρία μου στη διοίκηση του δημόσιου τομέα, βοηθά στην ανάλυση και την κατανόηση των συνθηκών για την αποτελεσματική λειτουργία του σημαντικού θέματος των κρατικών προμηθειών οι οποίες αποτελούν ένα κρίσιμο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας και επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο με το μέγεθός τους και την κατεύθυνση την οποία δίδουν στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και με το μήνυμα το οποίο δίδουν στη κοινωνία, στους νέους, στους εργαζόμενους, στους πολίτες και στους επιχειρηματίες της χώρας, για τον τρόπο διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης. Η ανάλυση του θέματος αυτού είναι χρήσιμη από δύο πλευρές. Από τη πλευρά του επαγγελματία του βιομηχανικού μάρκετινγκ ο οποίος πρέπει να γνωρίζει με ρεαλισμό πως λειτουργούν οι αγορές, αλλά και από τη πλευρά της κριτικής παρουσίασης των προβλημάτων στις δημόσιες προμήθειες με στόχο τη συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Η ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών και η χρησιμοποίησή τους στο μάρκετινγκ, αποτελούν τη μεγάλη πρόκληση για το μάρκετινγκ και γενικότερα τη διοίκηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Οι εφαρμογές των τεχνολογιών αυτών θα έχουν επιπτώσεις και στην οργάνωση και εξέλιξη βασικών τομέων της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609067430
Εκδότης Τομαράς Πέτρος
Έτος έκδοσης 2010
Σελίδες 361