Εικόνα από Compliance & Ethics

Compliance & Ethics

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9789606223709
Κανονιστική & Δεοντολογική Συμμόρφωση Επιχειρήσεων
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το συλλογικό έργο «Compliance & Ethics - Κανονιστική & Δεοντολογική Συμμόρφωση Επιχειρήσεων» επιχειρεί μια πρώτη περιοδολόγηση στη θεματική της Κανονιστικής και Δεοντολογικής Συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, φωτίζοντας καίριες πτυχές της. Στόχος δεν είναι, προφανώς, η απάντηση σε όλες τις πτυχές της θεματικής αυτής, επιχειρείται όμως η προσέγγιση καίριων περιοχών της, με την ελπίδα και την προσδοκία ότι, κατ’ ελάχιστον, θα προωθηθεί η καλύτερη κατανόηση, τόσο αυτών που θα εμπλακούν πρωτογενώς στην εφαρμογή των προγραμμάτων Ethics & Compliance, όσο και αυτών που αναμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από την εφαρμογή.

Ειδικότερα, στο βιβλίο εξετάζονται: οι προσδοκίες των διεθνών Αγορών (επενδυτών και δανειστών) από την εφαρμογή ενός προγράμματος Συμμόρφωσης και υπό το πρίσμα μιας εποπτικής αρχής και σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, οι απαιτήσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης της τραπεζικής νομοθεσίας, με έμφαση στις διαδικασίες που αφορούν στη διακυβέρνηση του κανονιστικού κινδύνου καθώς και την αποφυγή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το περιεχόμενο και η νομική φύση του βασικού εργαλείου ενός προγράμματος E & C, που είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς (Code of Conduct), βασικές πτυχές μιας πολιτικής καταπολέμησης της διαφθοράς, που αποτελεί κεντρικό ζητούμενο των προγραμμάτων E & C, η διαχείριση καταγγελιών (whistleblowing), το ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας, οι απαιτήσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης στον τομέα των προσωπικών δεδομένων, οι  καταστάσεις συγκρούσεως συμφερόντων και καθηκόντων και οι τρόποι διαχείρισης τους,  το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, το Δίκαιο της Φορολογικής Νομοθεσίας και το Περιβαλλοντικό Δίκαιο, που αποτελούν τρεις πολύ σημαντικές περιοχές, με αυξημένες απαιτήσεις Συμμόρφωσης, η ελληνική νομολογία περί της ευθύνης εποπτείας των εταιρικών διοικητών, ο ρόλος του δικηγόρου ως Compliance Officer, η διακυβέρνηση προϊόντων, και, τέλος, τα προγράμματα E & C σε πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606223709
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 568