Δαπάνες επιχειρήσεων

ISBN: 9786188379534
Ανάλυση, ερμηνεία
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

- Θεματική πρακτική ανάλυση. - Λογιστικές διαφορές. - Γενικές αρχές έκπτωσης των δαπανών, παραγωγικότητα και αυτοτέλεια των χρήσεων. - Κατάλληλα δικαιολογητικά δαπανών και τρόπος πληρωμής. - Έξοδα μισθοδοσίας, κίνησης, φιλοξενίας, εκδηλώσεων, αυτοκινήτων, τηλεφωνίας, διαφημίσεων, ακινήτων, ασφαλίστρων, μελών ΔΣ, τόκων, προστίμων, δωρεών, δαπανών ψυχαγωγίας, προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, δωρεών, χορηγιών κ.λπ. - Αμοιβές σε είδος, Ζημιές. Προβλέψεις. Αποσβέσεις. Επισφαλείς πελάτες. - Συνδυαστική ερμηνεία διατάξεων βασιζόμενη σε νομολογία, αποφάσεις και εγκυκλίους. - Αναλυτικό αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188379534
Εκδότης Forin Σταματόπουλος
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 544