Εικόνα από Δαπάνες προσωπικού

Δαπάνες προσωπικού

ISBN: 9786185414566
Φορολογία, λογιστική, εργατικό δίκαιο
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

[set 2 τόμων] Πρόκειται για δύο τόμους που περιλαμβάνουν με ανάλυση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του νομικού πλαισίου από τον Ν.4172 έως και τον Ν.4690/2020 Αναλυτικά περιλαμβάνουν: - Έκδοση μισθοδοσίας - Εργασιακές Σχέσεις - Κοστολόγηση δαπανών προσωπικού - Φορολογία μισθωτών (αποζημιώσεις, bonus, παροχές σε είδος) - Εργατικό και Ασφαλιστικό περιβάλλον επιχειρήσεων - Συλλογικές Συμβάσεις - Ευέλικτες Μορφές εργασίας - Ατομικές συμβάσεις εργασίας - Γνωστοποιήσεις εργοδοτών προς το Εργάνη - Ασφαλιστικές υποχρεώσεις - Νομολογία δικαστηρίων