Εικόνα από ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΣΕΠ)

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΣΕΠ)

ISBN: 9789608954991
Ο έλεγχος των δημοσίων οικονομικών δεν αποτελεί κατάκτηση της σύγχρονης εποχής αλλά συναντάται ήδη στα συγγράμματα του Πλάτωνα ("Νόμοι", "Πολιτεία"), όπου τονίζεται η ανάγκη να λογοδοτεί ο ανώτατος λειτουργός του κράτους για τον τρόπο διακυβέρνησής του....
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Ο έλεγχος των δημοσίων οικονομικών δεν αποτελεί κατάκτηση της σύγχρονης εποχής αλλά συναντάται ήδη στα συγγράμματα του Πλάτωνα ("Νόμοι", "Πολιτεία"), όπου τονίζεται η ανάγκη να λογοδοτεί ο ανώτατος λειτουργός του κράτους για τον τρόπο διακυβέρνησής του (και συνεπώς για τη διαχείριση του δημοσίου πλούτου) και του Αριστοτέλη ("Πολιτικά"), όπου επισημαίνεται ότι η λογοδοσία θα πρέπει να είναι δημόσια.
Πράγματι, η διαφάνεια και η νομιμότητα στη διαχείριση των εσόδων του Κράτους αποτελεί εγγενές στοιχείου του υγιούς δημοκρατικού πολιτεύματος. Αρωγό στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Κράτους αποτελεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο, μέσω ανώτατων δικαστικών λειτουργών που χαίρουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, ελέγχει τις δημόσιες δαπάνες και παρακολουθεί τα έσοδα του Δημοσίου συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εδραίωση της νομιμότητας.
Ήδη, στα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα το Κράτος δρα άλλοτε μονομερώς με την έκδοση νόμων και λοιπών νομοθετημάτων και άλλοτε συμβάλλεται με ιδιώτες για την εκτέλεση έργων υποδομής, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΕΝΝΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789608954991
Εκδότης Φροντιστήρια Μπόνια
Σελίδες 222
Εξώφυλλο Μαλακό