Διακομιχάλης Μιχάλης

  1. Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού
    Συλλογικό έργο
  2. Ειδικές – Κλαδικές Λογιστικές
    Συλλογικό έργο